Onderwijs: permanent leren

In de snel veranderende wereld ontstaat er ook een behoefte aan ander onderwijs. Kinderen en jongeren staan voor uitdagingen die de generatie die hen daarop voor moet bereiden zelf niet kennen.

Belangrijker dan ooit eerder is er behoefte aan competenties die voorbereiden om om te gaan met veranderingen.

Van kennis als product naar kennis als proces.

  brain.jpg


Kennis en bezit maken meer en meer ruimte voor een nieuw begrip: toegang. De gemiddelde jongere is niet zozeer uit op het bezit van muziek, films en ook kennis. Wel op de toegang daartoe: via online media is dat ook goed mogelijk.

Welke competenties horen bij deze nieuwe mogelijkheden?