Training en scholing

Training: effectief samenwerken op basis van TA

Effectief Samenwerken op basis van Transactionele Analyse

Samenwerken en communiceren zijn complexe en dynamische processen. En juist wanneer het er écht toe doet kun je het gevoel hebben de grip erop te verliezen. Met als gevolg, verstoorde relaties of ineffeciviteit in de uitvoering van het werk. Met behulp van de Transactionele Analyse worden de complexiteit en dynamiek van jezelf, je relaties, groepen en organisaties zichtbaar en hanteerbaar gemaakt.

Robert Teune en Max Boeckhorst  hebben op basis van hun gezamenlijke ervaring  een prachtig programma voor deze training ontwikkeld. Interactief, theorie én praktijk, ondersteund door pakkende presentaties en opdrachten.
Je eigen leervragen staan centraal.

Download de folder hier.

Training Effectief samenwerken

Investering
€ 720,00, incl. btw, koffie/thee en lunch
Data
26 & 27 maart ​​ en 9 & 10 april 
Tijd:   9.30 tot16.30 uur

Lokatie: 
Basisweg 2, 1383NV, Weesp

Voor inschrijven klik hier

 

Training Interculturele Communicatie

Interculturele Communicatie

Interculturele communicatie is meer dan alleen kennis over andere culturen en gewoonten. Het vraagt ook om inzicht in je eigen culturele bagage en de processen die bij communicatie plaatsvinden. Deze cursus is daarom ook gebaseerd op het model van Transactionele Analyse (TA) waarbij zowel de communicatieprocessen met anderen, als jouw eigen interne dialoog in beeld gebracht kunnen worden. Daarnaast is TA een model wat snel en concreet culturele factoren in communicatie helpt analyseren.

Inhoud Cursus 
De cursus is opgebouwd uit 3 aspecten: kennis, praktijk en meningsvorming. Een intensief programma waarbij u dus zelf ook actief bezig zult zijn.

 • Inleiding in Interculturele Communicatie
 • Transactionele analyse en Cultuur: welke processen spelen een rol bij interculturele communicatie? Wat zijn vooroordelen en hoe kun je daar mee omgaan?
 • Cultuurmodellen: wetenschappers en communicatiedeskundigen werken vaak met cultuurmodellen. Denk hierbij aan Hofstede, Pinto of Hall. Welke cultuurmodellen zijn actueel? Wat zijn de do’s en de dont’s van deze cultuurmodellen in de praktijk?
 • Waarden en normen: discussies over hoofddoeken en ‘de Nederlandse identiteit’. Welke rol spelen waarden en normen in relatie tot communicatie? En zijn alle culturen gelijkwaardig?
 • Meningsvorming: analyse en discussie op basis van krantenartikelen of praktijksituaties die de deelnemers zelf meenemen. Een interactieve sessie waarbij de theorie in de praktijk gebracht wordt.  
 • Overige thema’s in overleg...
Leer en trainingsgroep Transactionele Analyse

Hieronder vind je de beknopte informatie over de training & leergroep middels de methode Transactionele Analyse. Deze training & leergroep wordt in 6 avonden en/of dagdelen gegeven. Dit is afhankelijk van de voorkeur van de deelnemers.

 Hieronder vind je de beknopte informatie over de training & leergroep middels de methode Transactionele Analyse. Klik hier voor meer informatie over TA.

Doel

Leren kennen van de basisconcepten van de TA. Toepassen in oefeningen en opdrachten. Iedere deelnemer formuleert zijn/haar eigen persoonlijke en/of beroepsmatige (ontwikkel)doelstellingen.

Voor wie

Uit iedere beroepsgroep zijn alle beroepsfuncties welkom: welzijn, zorg,

onderwijs, bedrijfsleven, administratie, commercieel, e.d.

Hoe vaak

De TA-leer&trainingsgroep omvat 6 avonden met een tussenliggende periode van 3 tot 5 weken (afhankelijk van vakanties). Zie hieronder voor de data.

Certificaat

Iedere deelnemer ontvangt een certificaat bij 5x aanwezigheid.

De groep

De groepsgrootte is v.a. 10 tot maximaal 16 personen.

Trainers

Er is altijd een docent én een trainer aanwezig Dit waarborgt een goed en zorgvuldig leerproces voor de deelnemers. Inzet van andere TA-geschoolde deskundigen is mogelijk: o.a. orthopedagoog, organisatiedeskundige, gz-psycholoog.

Tijden

In overleg overdag. De avondtraining duurt van 19:15 uur tot 22:00 uur.

Plaats

De trainingen worden verzorgd op verschillende locaties: Utrecht, Almere, Rotterdam/Den Haag, Apeldoorn, Oene.

Incompany

Dit traject kunt u ook incompany organiseren. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Opgeven

Klik hier voor het inschrijfformulier.

Informatie

Vragen en overige informatie: mail naar: ta-leergroep@diversologisch.nl

 

Lees hier meer over Transactionele Analyse.

Keuzes in loopbaan

'Levenslang leren' is het motto voor de werknemer vandaag de dag. Ontwikkelingen in techniek, inzichten in methodiek volgen elkaar snel op. Daarnaast wil je zelf ook niet stilstaan. Maar welke keuzes passen nu werkelijk bij jou?

Meten = weten

Om een stap vooruit te zetten is het handig te weten waar je nu staat. Met een RDA-anayse kom je daarover veel te weten:
 • Gedraggsprofiel: welk gedrag laat ik op dit moment zien?
 • Waardenprofiel: welke overtuigingen heb ik over mijn eigen gedrag? Hoe zou ik het graag willen doen?
 • Functieprofiel: wat vraagt mijn huidige functie van mij? Welke functie past het best bij mij?

Op basis van deze profielen kun je een scherpe analyse maken van je mogelijkheden om effectiever te worden in je huidge werk en/of te groeien naar een nieuwe mogelijkheden.

rda.png

 

 


Workshops / lezingen / studiedagen

Workshop: Van Contact naar Contract

De afspraken komen later wel, we hebben zo'n goed contact”

Laat ik maar niet teveel op details ingaan, daarmee zou ik achterdochtig over kunnen komen.”

Als ondernemer of zzp-er ben je je altijd bewust dat contacten met klanten/opdrachtgevers de belangrijkste factor voor succes is. Daarom dat je zorgvuldig wilt zijn in je communicatie en het maken van afspraken. Toch herken je ongetwijfeld de situatie dat je achteraf een meningsverschil hebt over zaken waarvan je echt overtuigd was dat ze duidelijk afgesproken waren.

Deze workshop richt zich op het proces van het aangaan en ontwikkelen van professionele relaties en het werken vanuit afspraken.

 

 

Workshop Transactionele Analyse

Introductie workshop Transactionele Analyse  (klik voor folder)

Kennismaking met de theorie én praktijk van de TA.

Wat is Transactionele Analyse?
De Transactionele Analyse (TA) is een persoonlijkheidsmodel én een communicatiemodel. TA maakt de complexiteit en diepgang van uzelf, uw relaties, de groepen en organisaties waarin u leeft en werkt, hanteerbaar. Deze combinatie zorgt ervoor dat je met TA zowel je kennis, bewustwording als ook je vaardigheden vergroot.  
    • kennis en inzicht in communicatie en gedragspatronen.
    • vaardigheden om op een praktische manier effectiever te communiceren.
    • persoonlijke ontwikkeling om zowel privé en professioneel toe te passen.

Plaats     Rotterdam
Datum     woensdag 26 juni  2013
Tijdstip   19.15 - 21.30
Lokatie   Centrum Djoj, A. Duyklaan 5-7, 3051 HA   Rotterdam
Bijdrage  €20,00.  In mindering gebracht bij inschrijving voor deelname leergroep TA

Klik hier om in te schrijven of uw vraag te stellen.

 

Studiedag 'Wat beweegt je?' Identiteit & verbinding op team/organisatie niveau

Studiedag 'Wat beweegt je?'

Identiteit en verbinding op team/organisatie niveau

'Je kunt niet altijd stil staan bij wat je beweegt'.

Waar sta ik zelf voor? Van waaruit ben ik gemotiveerd om dit te doen? Wat verbind mij met jou en andersom? Hoe verhoudt zich dit tot de kernwaarden van de organisatie? Wat kunnen we hieruit leren voor het functioneren als team?

Voor?
Teams en leidinggevenden in onderwijs, welzijn of zorg.

Over?
Een interactieve studiedag die op maat afgestemd wordt op uw wensen en mogelijkheden. Altijd interactief, verrassend én verbindend. Iedere deelnemer wordt individueel én als groep betrokken bij zijn/haar eigen verhaal en het gemeenschappelijke binnen de context van het team en organisatie. In overleg is deze dag veelzijdig in te vullen met o.a. inzet van tijd voor ont-moeten, een boeiende presentatie, actieve werkvormen, een passende maaltijd, enzovoort.

Door?   
De studiedag wordt begeleid door Robert Teune. Als antropoloog, voormalig docent, teamleider en ervaren trainer en coach heeft hij brede kennis en ervaring rondom identiteitsvraagstukken. Het centrale thema in zijn werk is dan ook 'verbinding'. Afhankelijk van mogelijkheden en doelstellingen maakt hij gebruik van andere sprekers, acteurs, workshops, etcetera.

Wanneer?    
Om dit onderwerp zorgvuldig te kunnen bespreken stem ik graag met u af over verwachtingen en doelstellingen. Neem vrijblijvend contact op via het formulier, mail of telefonisch.

 

Studiedag Omgaan met radicalisering

Omgaan met radicalisering

Studiedag over omgaan met (vermeende) radicalisering
in onderwijs, welzijn, jeugdzorg, maatschappelijk werk, ...

Extreem rechts, links of religieus, in al deze richtingen vind je jongeren die zich aangetrokken voelen door extreme opvattingen en soms ook bijbehorend gedrag. Jongeren uit alle lagen van de maatschappij. Als je dit meemaakt in je eigen omgeving, privé of professioneel, roept dat vragen op. Vragen die zich niet eenvoudig laten beantwoorden. Deze studiedag richt zich op het beantwoorden van de vragen met betrekking tot radicalisering van jongereng: in het gezin, op school, in de buurt buurt of bij een vereniging. Onderbouwd met feiten, actueel onderzoek én praktijkervaring. Door het volgen van deze studiedag bent u beter toegerust om via een stappenplan te reageren op radicaliseren.

Voor?
Iedereen die met jongeren/jongvolwassenen werkt in onderwijs, welzijn of jeugdzorg. Mentoren, coaches, SLB-ers, Pedagogisch Medewerkers, SEB-ers, maatschappelijk werkers, …

Over?

 • Kennis: stand van zaken mbt groepen en gedachtengoed die kunnen leiden tot radicalisering. Trends en actualiteiten. Wat is radicalisering? Welke kenmerken kunnen een indicatie zijn voor (beginnende) radicalisering? Wat is het verschil met pubergedrag? Welke processen van identiteitsvorming spelen een rol?
 • Bewustwording/meningsvorming: welke betekenis heeft het gedachtengoed van radicaliserende mensen voor jouzelf? Wat is de grens om wel/niet in actie te komen in de functie die je hebt? Wat doe je met het spanningsveld tussen negeren of actie?
 • Vaardigheden: kenmerken in gedrag herkennen. Welke opties heb je wanneer je een vermoeden hebt van radicalisering? Welke instanties zijn beschikbaar? Welke gesprekstechnieken zijn behulpzaam? Do’s en dont’s.

Hoe? Deze training kent twee varianten: open inschrijving en maatwerk (incompany). De open inschrijving bestaat uit een 6 uur durend programma waarin de hier boven genoemde aandachtsgebieden op een interactieve manier worden behandeld. Daarbij worden verschillende werkvormen gebruikt zoals presentatie van theorie, discussie over stellingen voor meningsvorming, het bespreken van casuïstiek en het oefenen met gespreksvormen.

Door?    De studiedag wordt gegeven door Robert Teune. Als antropoloog heeft hij brede kennis en ervaring rondom levensbeschouwelijke thema’s. In 2006-2007 heeft hij onderzoek gedaan naar Nederlandse mannen die zich bekeerd hebben tot de Islam. Als docent en leerlingbegeleider in het onderwijs heeft hij ervaring met de vraagstukken van jongeren rondom identiteit. Daarnaast is hij ervaringsdeskundige doordat hij zelf jarenlang lid is geweest van een gesloten Christelijke groepering die alle kenmerken van een (niet gewelddadige) sekte had. Hierdoor heeft hij zowel het insluitingsproces in de groep als de vervreemding van familie en vrienden aan den lijve ervaren. Daarnaast levert deze ervaring hem inzicht in de processen die een rol speelden bij het uiteindelijk verlaten van deze groep en weer deel gaan nemen aan de reguliere maatschappij.

Wanneer?     Om dit onderwerp zorgvuldig te kunnen bespreken stem ik graag met u af over verwachtingen en doelstellingen. Neem vrijblijvend contact op via het formulier, mail of telefonisch.

 


Coaching en intervisie

Coaching

Coaching

Naast deelnemen aan een groepstraining kun je als individu ook behoefte hebben aan een stuk persoonlijke ontwikkeling.
Diversologisch biedt diverse trajecten aan waarin jouw persoonlijke, werkgerelateerde leerdoel centraal staat. Op een effectieve manier word je uitgenodigd om te werken aan dit doel.

Neem contact op voor een vrijblijvende oriëntatie op de mogelijkheden.

Robert Teune is lid van de NVTA en GCoach en gecertificeerd Strategisch Coach bij Kouwenhoven Opleidingen (door NOBCO uitgeroepen tot beste coachingsmethodiek van de afgelopen 10 jaar).

 

 

Intervisie leertraject

Intervisie is een sterk middel om het lerende vermogen van werknemers te versterken. Door middel van intervisie worden patronen in zowel individuele gedrag als de onderlinge samenwerking verduidelijkt.

Intervisie draagt bij aan een grotere effectiviteit van het team, het vergroot de motivatie en de professionaliteit.

Intervisie werkt alleen wanneer er veiligheid en onderling respect is. Het leertrajcet van Diversologisch richt zich op het autonomm kunnen toepassen van intervisie door de deelnemers.

 • het vergroten van de onderlinge band en vertrouwen van de deelnemers
 • het voordoen en aanleren van de methodiek van intervisie
 • de borging van intervisie als instrument in de organisatie voor een duurzaam effect

Neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden in uw team(s).

 


Teamverbetertrajecten

TeamVerbeterTraject™

Een TeamVerbeterTraject™ richt zich op het doel de kwaliteit en uitvoering van taken en verantwoordelijkheden te verbeteren.

Dit doen wij door verbinden. Een team heeft namelijk te maken met een grote verzameling van verbindingen. Al deze verbindingen kennen hun eigen dynamiek die vraagt om een procesmatige benadering. Dit is wat binnen ieder TeamVerbeterTraject centraal staat.

In nauwe samenwerking met de leidinggevende wordt er een Plan van Aanpak opgesteld met als uitgangspunt de bestaande visie en doelstellingen van de organisatie. De verbeterdoelstellingen van het team worden gezamenlijk inzichtelijk gemaakt aan de hand van een beproefd format.

Het TeamVerbeterTraject zelf bestaat uit een aantal fasen die gericht zijn op effectief en duurzaam verbeteren. Daarom starten wij met een analyse van de huidige én de gewenste situatie waaruit meetbare resultaten komen. Aansluitend wordt er gewerkt aan bewustwording van de gezamenlijke en individuele ontwikkelbehoefte(n) om uiteindelijk de leerdoelen te verwezenlijken en te borgen.

Binnen een TeamVerbeterTraject™ wordt gewerkt vanuit verschillende methodieken en werkvormen. Items die aan de orde komen zijn o.a. cliëntgericht, taakgericht, medewerkergericht, deskundigheidsbevordering en leiderschapsstijlen.

We hopen uw interesse gewekt te hebben en staan u graag te woord. Neem daarom vrijblijvend contact op voor meer informatie, referenties of een vrijblijvende offerte.


Werkwijze
Al de trainingen, workshops en leergroepen zijn gericht op het ontwikkelen van kennis, inzicht en zeker ook dóen. We 'praktiseren wat we preken': alle trainers zijn er op gericht om methodisch te werken en de theorie en praktijk tijdens de training actief in te zetten. Op deze manier kun je als deelnemer effectiever en duurzamer het geleerde in de praktijk gebruiken.

Algemene voorwaarden
Hieronder de verkorte weergave van de algemene voorwaarden voor trainingen workshops.

 

Algemene Voorwaarden trainingen en workshops

Algemene Voorwaarden trainingen en workshops

 Diversologisch streeft naar volle tevredenheid van alle deelnemers aan trainingen en workshops. Hierover zijn we altijd benaderbaar. Onderstaande beschrijvingen geven informatie over de voorwaarden waaronder we werken.

Artikel 1. Inschrijven
Inschrijving voor een training of workshop geschiedt door je in te schrijven via de website of per mail. Bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers wordt contact opgenomen voor een eventuele nieuw samen te stellen groep en datum.

Artikel 2. Prijzen
De prijzen die vermeld staan op de website, folders of andere uitingen van Diversologisch gelden per deelnemer. Bij de prijs zijn het eventuele lesmateriaal, koffie en thee inbegrepen, tenzij anders vermeld.

 Artikel 3. Annulering
De deelnemer of diens organisatie heeft het recht om de inschrijving te annuleren. Annuleren kan alleen per email en op basis van de volgende voorwaarden:

Bij annulering tot 8 weken vóór aanvang van de training of workshop worden administratieve kosten (à 35,00 p.p.) in rekening gebracht.

Bij annulering tussen 8 weken en 1 week wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Als deelnemer mag je de inschrijving wel overdragen aan iemand anders.

Bij annulering binnen één week (7 dagen) vóór aanvang van de training of workshop is 75% van het totaalbedrag verschuldigd. Als deelnemer mag je de inschrijving wel overdragen aan iemand anders.

Tijdens een (meerdaagse) training is deze overdracht van deelname aan iemand anders niet mogelijk.

Wanneer door onvoldoende inschrijvingen of een vorm van overmacht Diversologisch niet in staat is om de training of workshop door te laten gaan wordt er in overleg als eerste gezocht naar een alternatief aanbod.

Wanneer door Diversologisch besloten wordt om de activiteit te annuleren worden betaalde facturen gecrediteerd of vervalt de betalingsverplichting van nog niet betaalde facturen.

Artikel 4. Facturering
Voor aanvang van de training of workshop ontvangt de deelnemer de factuur op het op het inschrijfformulier vermelde factuuradres. De factuur dient binnen acht dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
Diversologisch is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade ontstaan in verband met een training of workshop.

Artikel 6. Klachten
Klachten met betrekking tot een training of workshop, kunnen door de deelnemer(s) zelf schriftelijk worden ingediend bij Diversologisch.

Artikel 7. Recht
Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands Recht.

Artikel 8. Voorbehoud
Alle informatie op de website www.diversologisch.nl, folders en andere correspondentie van Diversologisch is onder voorbehoud van wijzigingen in het opleidingsprogramma, prijs, data en locatiewijzigingen.